Er is het nodige personeel aangesloten bij het team. Hierdoor zijn we inmiddels met het kantoor verplaatst van binnen in huis naar een nieuw ‘Roelandsrood’ kantoor. Ook is er een extra werktuigenloods gebouwd die pas bij de groei van het bedrijf.